Audyt infrastruktury IT

Strona główna » Audyt infrastruktury IT

Audyt infrastruktury IT

Audyt to dokument, stanowiący za niezależną ocenę danej organizacji, obowiązującego w niej systemu, procesów lub samego produktu. Docelowo zwraca się w nim uwagę na zgodność z określonymi standardami, wzorami, przepisami i normami, które gwarantują lepsze działanie i większą efektywność. Rolą audytów jest ocena całego systemu kontroli w jednostce.

Jeśli więc podejrzewasz, że Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wskazówek i nowych dróg rozwoj lub gdy widzisz, że dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – zleć audyt infrastruktury IT.

Audyt systemu informatycznego 

Audyt systemu informatycznego bazuje na procesie zbierania i oceniania różnych obszarów. Ma to na celu określić czy system informatyczny (i związane z nim zasoby) są w stanie np. utrzymać integralność danych, dostarczać informacji, wspierać cele organizacji i wykorzystywać zasoby. Podejmowane działania mają na celu stwierdzić, że dotychczasowe kroki są zgodne z określonymi standardami i normami, które uznaje się za optymalne i właściwe. Audyt systemu IT – jak sama nazwa wskazuje – bazuje na normach, dotyczących zarządzania procesami IT, zarządzania jakością i bezpieczeństwem informatycznym. Bardzo często sporą część audytu stanowią badania systemów informatycznych – w tym analiza ryzyka i testy. 

Uwzględniając więc te informacje – najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje audytów:

 • Legalności stosowanego oprogramowania,
 • Audyt sprzętu wewnątrz przedsiębiorstwa, 
 • Audyt bezpieczeństwa (pod kątem informatycznym).
audyt infrastruktury IT

Audyt IT – zalety

Audyt IT to niezwykle pomocny (pod kątem biznesowym) dokument, który ma za zadanie usprawnić wiele obszarów wewnątrz przedsiębiorstwa. Naprawienie błędów i skorygowanie problematycznych obszarów to prosta droga do budowania przewagi konkurencyjnej i usprawnienia wewnętrznych procesów.

Ponadto, niesie on za sobą korzyści w postaci, m.in.:

   • Obniżenia kosztów działania danego przedsiębiorstwa, 
   • Wytypowania błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na dane obszary,
   • Zmniejszenia ryzyka, które często wynika z wieloletnich błędów,
   • Obniżenia podatności na cyberataki, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa,
   • Wytypowanie słabych stron, które wymagających naprawy i korekty,
   • Zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami. 

Więcej informacji o tym, jak opis infrastruktury informatycznej może pozytywnie wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo, uzyskasz poprzez kontakt z zespołem Probit.