Contact

ERP department

Director of the ERP Department

Paweł Gomułka

Email

p.gomulka@probiterp.pl

Phones

ERP Software Sales Director

Marcin Płonka

Email

m.plonka@probiterp.pl

Phones

Central

PROBIT Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Phones

Contact form

  Firma PROBIT Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

  KRS 0000746180,

  NIP 8992849977

  REGON 381203185

  kapitał zakładowy: 500 000 PLN

  Branches

  Poznań

  Nieszawska 1, 61-021

  Email:

  Sosnowiec

  ul. Żytnia 13, 41-206

  Email: