Aby zagwarantować prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. W 2023 roku weszły w życie nowe przepisy w Kodeksie pracy, które wprowadzają szereg zmian w zakresie warunków pracy oraz obowiązków pracodawców. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się w 2023 roku w polskim prawie pracy.

Ważne zmiany przepisów w Kodeksie Pracy 2023

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę (najniższa krajowa) – od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3 490 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa – od 1 stycznia 2023 r. wynosi 22,80 zł brutto.
Ważnymi zmianami, jakie wprowadza kodeks pracy w 2023 roku, są przede wszystkim zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz zmiana minimalnych stawek godzinowych. Od stycznia 2023 roku najniższa krajowa wynosić będzie 3 490 zł brutto, co oznacza wzrost o 480 zł. Minimalna stawka godzinowa wyniesie z kolei 22,80 zł brutto, co stanowi wzrost o 3,10 zł. Warto zauważyć, że zgodnie z nowymi przepisami, kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 000 zł rocznie.

2. Korekta wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta – od 1 stycznia 2023 r. pracownik ma prawo do korekty wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta, które są dniami wolnymi od pracy.

Jeśli w miejscu pracy odbywa się praca w niedziele lub święta, pracodawca musi zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Jeśli pracownik pracował w niedzielę, to dzień wolny powinien być udzielony w ciągu sześciu dni kalendarzowych przed lub po tej niedzieli. Jeśli pracownik pracował w święto, to dzień wolny powinien zostać udzielony w okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak nie jest możliwe zapewnienie dnia wolnego w wymienionych terminach, pracownikowi przysługuje dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik powinien również korzystać z przynajmniej jednej wolnej niedzieli na każde cztery tygodnie. Jednakże, jeśli pracownik pracuje w systemie weekendowego czasu pracy, to nie jest to wymagane.

Jeśli święto przypada w niedzielę, to obowiązują przepisy dotyczące pracy w niedziele.

3. Praca zdalna – nowe przepisy od 7 kwietnia 2023 r.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy wprowadzają od 7 kwietnia 2023 r. pracę zdalną, którą definiują jako pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca musi określić zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w regulaminie pracy zdalnej ustalonym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników. W przypadku braku porozumienia lub regulaminu, pracodawca określa zasady w poleceniu lub porozumieniu z pracownikiem. Pracodawca ma nowe obowiązki, m.in. zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów pracy, szkoleń i pomocy technicznej, a także pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną.

4. Badanie trzeźwości pracowników

Jedną z nich jest możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników lub obecności w ich organizmach środków działających podobnie jak alkohol. Kontrola ta musi być przeprowadzana za pomocą urządzenia kalibrowanego lub wzorcowanego, takiego jak alkomat. Pracodawca musi określić, jakie grupy pracowników podlegają kontroli i jak często ma ona być przeprowadzana. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy, jeśli kontrola wykryje obecność alkoholu lub podejrzenie jego stosowania. Ustawa ta dotyczy również przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

5. Zmiany w umowach na okres próbny od 2023 r.

Umowa na okres próbny przed rozpoczęciem pracy będzie trwać albo 1 miesiąc albo 2 miesiące, w zależności od długości umowy na czas określony, która będzie podpisana po okresie próbnym. Czas próbny wynosi 1 miesiąc, jeśli umowa na czas określony trwa mniej niż 6 miesięcy. Czas próbny wynosi 2 miesiące, jeśli umowa na czas określony trwa co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 12 miesięcy.

6. Zmiany w umowach na czas określony

Pracodawcy będą musieli uzasadnić powody, dla których wypowiadają pracownikowi umowę o pracę na czas określony oraz przeprowadzić konsultacje związkowe. Jeśli wypowiedzenie będzie nieuzasadnione lub naruszy przepisy, pracownik będzie miał możliwość ubiegania się o powrót do pracy, a nie tylko o odszkodowanie.

7. Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego

Nowa ustawa wprowadza urlop opiekuńczy, który daje pracownikowi do 5 dni wolnego w ciągu roku kalendarzowego, aby mógł zapewnić opiekę lub wsparcie osobie z rodziny, która potrzebuje znacznej opieki lub wsparcia z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Osoba ta może być synem, córką, matką, ojcem lub małżonkiem pracownika lub może mieszkać z nimi w tym samym domu. Pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za czas, w którym korzysta z tego urlopu.

8. Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Nowa ustawa przewiduje zwolnienie pracownika od pracy na okres 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu nagłych sytuacji rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem bliskiej osoby, jeśli wymaga to natychmiastowej obecności pracownika. W takim przypadku pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy swojej pensji.

Podsumowując

W 2023 roku wprowadzono nowe przepisy w Kodeksie Pracy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, pracy w niedzielę i święta oraz pracy zdalnej. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnych stawek godzinowych, które od stycznia 2023 roku wynoszą 3 490 zł brutto i 22,80 zł brutto, odpowiednio. W przypadku pracy w niedzielę i święta pracownik ma prawo do korekty wynagrodzenia lub dnia wolnego. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej określają zasady wykonywania tej formy pracy oraz nowe obowiązki pracodawcy, takie jak zapewnienie narzędzi i materiałów pracy oraz pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną. Dla pracodawców oznaczają one konieczność dostosowania się do nowych wymogów i obowiązków.

Aby zapewnić pełne spełnienie wymagań prawa, warto korzystać z systemu kadrowo-płacowego, który jest na bieżąco aktualizowany i działa zgodnie z najnowszymi przepisami. Właśnie dlatego nasze oprogramowanie PROBIT pozwoli Ci na łatwe zarządzanie dokumentacją kadrowo-płacową oraz na przeprowadzanie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że prowadzisz swoją działalność zgodnie z prawem, a wszelkie formalności zostaną załatwione w sposób poprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Korzystając z systemu PROBIT, masz dostęp do najnowszych informacji i aktualizacji, co pozwala na uniknięcie błędów i niedopatrzeń w prowadzeniu księgowości oraz wypełnianiu dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników. Dodatkowo, system PROBIT oferuje funkcjonalność raportowania i monitorowania kosztów pracy oraz przepływów finansowych, co ułatwia zarządzanie firmą i podejmowanie decyzji biznesowych. Dlatego, aby mieć pewność, że prowadzisz swoją firmę zgodnie z prawem i z pełną kontrolą nad finansami, warto skorzystać z systemu księgowego PROBIT.

 

Jeśli szukasz idealnego dla siebie rozwiązania, umów się na bezpłatną prezentację z naszym specjalistą, który zademonstruje Ci jak działa nasz system i jak może on pomóc w prowadzeniu Twojej firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z naszym systemem PROBIT masz pewność, że Twoja księgowość będzie zawsze na czasie i zgodna z obowiązującymi przepisami, a Ty skupisz się na rozwijaniu swojego biznesu.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem PROBIT

Katarzyna Domańska-Czapla

Tel. +48 601 156 094

Email: k.domanska@probit.com.pl