Metodyka Microsoft Sure Step

Strona główna » Metodyka Microsoft Sure Step

METODYKA MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP

Wdrażanie systemu ERP odbywa się przy użyciu Microsoft Dynamics Sure Step, dzięki któremu projekt realizowany jest szybciej, efektywniej i przy użyciu niższych kosztów. Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step to zbiór różnych narzędzi, dobrych praktyk i zasad, które docelowo mają efektywnie realizować proces wdrażania systemu ERP. Metoda ta została opracowana na podstawie doświadczenia konsultantów i partnerów firmy Microsoft.

Pierwsza publikacja związana z metodologią miała miejsce w 2007 roku. W jej tworzeniu brali udział wieloletni, doświadczeni specjaliści firmy Microsoft. Dzięki tej publikacji powstał zestaw szablonów oraz niezbędnych narzędzi, które usprawniają cały proces implementacji. Tak oto wyodrębniono 5 typów projektów: Standard, Rapid, Enterprise, Agile i Upgrade. Każdy z nich różni się złożonością w obszarze wdrożeniowym, a wszystkie je łączą podobne fazy projektu – tj. Diagnoza, Analiza, Projekt, Budowa, Uruchomienie, Działanie. 

 

Etapy wdrożenia systemu ERP – metodyka Microsoft Dynamics Sure Step

ETAP  wstęp   – DIAGNOZA

Pierwsza, przedwdrożeniowa faza, mająca na celu podjęcie odpowiedniego rozwiązania dla klienta. Docelowo rozwiązanie to powinno najlepiej odpowiadać na cele organizacji.

ETAP I – ANALIZA

Etap wdrożenia systemu ERP. Pozwala na przygotowanie dalszych procesów, określenie niezbędnych aktywności i zaplanowanie działań. Na tym etapie odbywają się także spotkania KICK-off, podczas to którego zespół projektowy spotyka się z firmą wdrażającą. Rozmowy tego typu mają charakter warsztatowy, dzięki czemu łatwiej i sprawniej można opracować modele biznesowe klienta. Wnioski ze spotkania spisywane są w dokumencie, w tym w niezwykle ważnej Karcie Projektu, w której to znajduje się harmonogram i poszczególne etapy wdrożeniowe.

ETAP II – PROJEKT

Zespół firmy wdrażającej wykonuje projekt, uwzględniając wcześniej spisane oczekiwania klienta. Powstaje środowisko testowe dla systemu. Etap kończy się dokumentem nazywanym Koncepcją, w którym to określa się w jaki sposób działają poszczególne, wdrożone rozwiązania.

ETAP III –  BUDOWA

Budowa i testy komponentów, które zaakceptowano na etapie Analizy. Na tym etapie rozwija się funkcjonalności, tak, aby spełniały wymagania klienta. Dochodzi także do tworzenia interfejsów i zachodzi proces migracji danych testowych. Owocem tego etapu jest stworzenie kompletnego, skonfigurowanego systemu. Dodatkowo dochodzi do spisania kodów i integracji interfejsów. Po zaakceptowaniu wszystkich tych elementów przez Klienta, etap Budowy kończy się.

ETAP IV – URUCHOMIENIE

Na tym etapie dochodzi do przeniesienia danych czynności do nowego systemu. Zespół firmy wdrażającej przeprowadza niezbędne szkolenia dla użytkowników, którzy korzystać będą z projektu. Dochodzi do końcowych testów, do zatwierdzenia systemu Go-Live i do migracji danych do systemu ERP.

ETAP V – DZIAŁANIE

Ostatni etap, w trakcie którego firma wdrożeniowa realizuje proces uruchomienia systemu. Dochodzi do przekazania instrukcji i najważniejszych informacji dotyczących obsługi projektu. Finalnie powstaje audyt jakości wdrożenia.

PROCESY WSPÓLNE

Procesy wspólne to zbiór czynności, obejmujących kilka etapów zaimplementowanego systemu. Czynności te przebiegają w sposób prostopadły dla poszczególnych fraz, dzięki czemu łatwo i precyzyjnie określa się rolę członków zespołu oraz wyznacza się im zakres odpowiedzialności.

W metodyce Microsoft Dynamics Sure Step wyróżnia się 9. procesów wspólnych, które pogrupowano na trzy obszary.

Organizacja

 • Zarządzanie programem
 • Szkolenia
 • Analiza procesów firmy

Rozwiązania

 • Analiza wymagań i konfigurację
 • Rozwiązania dedykowane
 • Testowanie i kontrola jakości

Technologia

 • Infrastruktura
 • Integracja i interfejsy
 • Migracja danych

Korzyści związane ze stosowania metodyki Sure Step

Metodyka:

 • Możliwość kontrolowania procesów i kosztów. 
 • Jasna struktura, złożona z kilku etapów, do których wgląd ma zaangażowany zespół. 
 • Kontrola procesów, dzięki któremu przedsiębiorstwo nadzoruje wdrażanie systemu ERP, upewniając się, że spełnia on oczekiwania i pierwotne założenia. 
 • Większe poczucie bezpieczeństwa. 

Kontrolowanie projektu

 • Duży nacisk na rozpoznanie potrzeb Klienta. 
 • Dostawca pomaga poznać specyfikę biznesu, charakteryzuje branżę, dzięki czemu pomaga organizacji w wyborze odpowiedniego systemu ERP.
 • Kluczowe jest rozpoznanie potrzeb organizacji, która ma wgląd w każdy etap realizacji. 

Przejrzystość 

 • W zakresie komunikacji, wdrażania, planowania i rozdzielania obowiązków pomiędzy uczestnikami projektu. 
 • Każdy pracownik firmy i partner wdrożeniowy zna plany i zakres swoich obowiązków. 
 • Prowadzona jest rzetelna dokumentacja, która m.in. opisuje ustalenia i wnioski z poszczególnych etapów prac. 
 • Klient ma pewność rzetelnie wykonywanych działań.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój projekt realizowany jest według najwyższych standardów, zaufaj doświadczeniu, wiedzy i kompetencjom zawartym w metodyce Microsoft Dynamics Sure Step.