Microsoft Dynamics 365 Business Central

Strona główna » Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (nazywany dawniej Microsoft Dynamics NAV) jest kompleksowym systemem ERP. Jego głównym celem jest podnosić efektywność zarządzania Twojego przedsiębiorstwa, wspierając obszary, takie jak np. finanse, sprzedaż, obsługa klienta, ale także serwis. Ze względu na intuicyjność obsługi i bezproblemowe wdrożenie, doskonale sprawdzi się w zarówno małym, średnim i większym przedsiębiorstwie.

Tą nowoczesną platformę wzbogacono o opcję skalowania i rozszerzania funkcjonalności o nowe moduły, które spełnią oczekiwania i potrzeby różnorodnych obszarów w Twoim przedsiębiorstwie. W ten sposób dostosujesz system do swoich wymagań branżowych i biznesowych – i to bez konieczności zmiany kodu źródłowego.

Dynamics Business Central oferuje szeroki wachlarz dodatków, które pomogą Ci zbudować przewagę konkurencyjną. Otrzymasz więc m.in.:

  • Nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs,
  • Możliwość szybkiej integracji,
  • Elastyczne moduły, które można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • Dostęp do bazy, przechowującej dane ustandaryzowane.

Dynamics 365 Business Central – automatyzacja procesów biznesowych 

Automatyzacja procesów biznesowych pozwoli Ci zdefiniować dokumenty sprzedaży i zakupy, co z kolei, ułatwi pracę z zamówieniami (i procesami z nimi związanymi). Kluczowym udogodnieniem jest możliwość tworzenia faktur – bez czasochłonnego procesu rejestracji zamówień – oraz definiowanie cen i rabatów, które stosuje się w zależności dla filtrów (np. ilości zamówienia). Ceny i rabaty można ustawiać zarówno w dokumencie sprzedaży, jak i wprowadzać pełną automatyzację, która odciąży zasoby personelu.

W Dynamics 365 Business Central (BC) zlecenia w obszarze uzupełniania towaru tworzone są na podstawie powiadomień – dot. zapasów i ich prognoz. Ceny natomiast to wynik wcześniejszych ustaleń z dostawcami (podczas to których określa się również czas realizacji zamówienia). Wszystkie te funkcje sprawiają, że jeszcze lepiej nadzorujesz, kontrolujesz i analizujesz ponoszone koszty. 

System, dzięki swoim właściwościom, wpływa na m.in.:

 • Działania magazynowe. System ułatwia przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, a także – umożliwia tworzenie zapasów i przesunięć międzymagazynowych. Dodatkowe funkcje umożliwiają kompletowanie zapasów dla zamówień i tworzonych zleceń w tymże obszarze.
 • Tworzenie zapasów. Głównie definiowanych zapasów pozamagazynowych, dzięki którym możliwe jest oferowanie nabywcom określonych produktów. 
 • Prognozowanie. Zarówno sprzedaży, jak i zapasów, które wykorzystują nowe technologie – w tym uczenie maszynowe. Dzięki niemu wprowadzono funkcję sprawdzania i zapowiadania sprzedaży i stanu magazynowego (wykorzystując przy tym dane historyczne). 
 • Tworzenie zleceń produkcyjnych. To one służą ewidencjonowaniu i przetwarzaniu zakupionych surowców w wyroby gotowe. W zaleceniach tych znajdują się m.in. informacje na temat ilości produktów.
 • Prognozowanie. Zwłaszcza w obszarze zapotrzebowania, co ma ułatwić planowanie i realizowanie procesów sprzedażowych. 
 • Planowanie produkcji. W obszarze: planowania zamówień sprzedaży, planowania zleceń, które umożliwiają pokrywanie zapotrzebowania z różnych źródeł oraz tworzenia arkusza, ułatwiającego generowanie planów produkcyjnych poprzez obliczenie pełnego planu zapasów i zapotrzebowania. 
 • Wprowadzenie zaawansowanych zdolności. Głównie w obszarze produkcji, co odbywa się poprzez definiowanie stanowisk oraz nadzorowanie przestojów.

Dynamics 365 Business Central – zarządzanie finansami i obsługą klienta

Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Navision lub system NAV) to nowoczesny system, umożliwiający zarządzanie procesami sprzedażowymi, finansami i danymi, obejmującymi proces księgowania (np. transakcji finansowych). Dzięki nim przygotujesz sprawozdania finansowe, sporządzisz analizy kosztów zapasów oraz zarządzisz tzw. środkami trwałymi. 

 • Planowanie. W tym planowanie listy kont, którą docelowo używa się w księgowaniu transakcji w księdze głównej. Plan zawierać będzie konta bilansowe, dostarczając m.in. funkcji obejmujących obsługę podatkową (w tym VAT). Aplikacja umożliwia także tworzenie kont księgowych. 
 • Przetwarzanie płatności. Łatwiejsze przetwarzanie płatności usprawnia procesy wewnętrze w danym przedsiębiorstwie. Zaawansowane funkcje (np. ustawienie priorytetów u dostawców) umożliwia szybsze przetwarzanie i uzgadnianie transakcji wyciągu bankowego. 
 • Tworzenie prognoz. Dzięki prognozowaniu przepływów pieniężnych możliwe jest analizowanie należności, przyszłych płatności, zamówień sprzedaży itd. Wszystko to bazuje na nowoczesnych technologiach – np. uczeniu maszynowym, które wykorzystuje historię i dane zebrane z przeszłości. 
 • Tworzenie rozliczeń międzyokresowych. Dzięki szablonom rozliczeń możliwe jest całkowite zautomatyzowanie cyklicznych rozliczeń, które obejmują m.in. przychody i wydatki w przedsiębiorstwie. 
 • Obsługa budżetów. W tym kont księgowych, ponoszonych kosztów, sprzedaży i realizowanych zakupów. 
 • Zarządzenie kontami bankowymi. Uwzględniając przy tym potrzeby przedsiębiorstwa oraz obowiązujące, wymagane waluty. 
 • Tworzenie kart czasu pracy. Można je integrować z funkcjonalnościami serwisów i zleceń. Dzięki nim możliwe jest rejestrowanie czasu pracy nad danym projektem, co ułatwia wprowadzenie usprawnień i  typowanie tzw. wąskich gardeł. 
 • Zarządzanie kontaktami. Relacje i kontakty z klientami to niemalże podstawowe dane, dostarczające informacji o potrzebach i koniecznych, przyszłych działaniach marketingowych. Funkcja umożliwia rejestrowanie ofert, synchronizowanie kontaktów z np. dostawcami.
 • Grupowanie kontaktów. Tworzone segmenty można ustalać według własnych, określonych kryteriów. Na podstawie danych możliwe jest lepsze planowanie, np. dedykowanych kampanii marketingowych. 
 • Zarządzanie sprzedażą. W tym zarządzanie ofertami, które mają szansę być zrealizowane.  Dzięki temu przewidujesz, jakie działania są efektywne, a jakie wymagają korekty. Funkcja umożliwia m.in. przypisanie ofert bezpośrednio do potencjalnych klientów, typując tym samym ścieżki zakupowe i tworząc lejek sprzedażowy. 
 • Zarządzanie interakcjami. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest śledzenie interakcji z kontrahentami, klientami i dostawcami. Można więc śledzić interakcje w postaci rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej i tworzonych zaproszeń.

Microsoft Dynamics NAV – zmiana

Microsoft Dynamics NAV (System Navision) jest poprzednikiem programu Dynamics 365 Business Central (D365). Wśród najistotniejszych, nowych funkcjonalności jest m.in. Role Center, dzięki któremu użytkownicy mogą lepiej organizować swoją pracę. Jakie jeszcze funkcje niesie za sobą Microsoft Business Central?

 • Prognozuj sprzedaż. Wykorzystuj zdobyte informacje, aby sprzedawać i przewidywać dalsze kroki. Twórz automatycznie plany produkcyjne i kreuj zamówienia. 
 • Zarządzaj magazynami. Rób to w sposób wydajny, uzyskując wgląd w m.in. poziom zapasów. Realizuj przy tym zamówienia, śledź transakcje, ustalaj dalsze działanie, analizuj układ magazynu i przewiduj błędy oraz wąskie gardła.
 • Optymalizuj moce produkcji. Obliczaj, wnioskuj i optymalizuj moce produkcyjne. Twórz harmonogram, aby szybciej i lepiej realizować wymagania klientów. 
 • Podejmuj lepsze decyzje. Te oparte są na rzetelnie zebranych danych, które dotyczą księgowości, sprzedaży, zapasów, relacji, obsługi i procesów wewnętrznych. Usprawniaj swoją organizację, twórz wykresy, wyciągaj wnioski i twórz plany na przyszłość.
 • Raportuj. Twórz kompletne raporty i procesy, które pozwolą Ci efektywnie zamknąć rok finansowy. 
 • Twórz prognozy finansowe. Poprawiaj ich rzetelność, modeluj, analizuj, zbieraj dane w postaci arkuszy. Twórz na podstawie prognoz dedykowane raporty, które zintegrować można z np. Microsoft Excel. 
 • Zarządzaj poziomem zapasów. Optymalizuj je, wykorzystując wbudowaną funkcjonalność, dzięki której przewidzisz potrzebne działania i zminimalizujesz ryzyko popełnienia błędów. 

 • Unikaj strat. Głównie strat w obszarze sprzedaży, utrzymując przy tym ilość zapasów, planując harmonogram realizacji zleceń i sugerując produkty zamienne. 
 • Maksymalizuj rentowność. Wykorzystuj sugerowane zmiany i terminy, aby uniknąć kar. Zapobiegaj kontrowersyjnymi i nieuczciwym działaniom. 
 • Analizuj i trzymaj budżet. Twórz i zarządzaj budżetem, realizując przy tym projekty i wykorzystując zaawansowane raporty. Kalkuluj koszty pracy, rozwijaj, modyfikuj, kontroluj swoje finanse. 
 • Planuj. Zarządzaj i planuj swoje działania – w tym sprzedaż i zasoby. Śledź poziom sprzedaży, twórz oferty, zaplanuj koszty. 
 • Analizuj wydajność. Podejmuj jak najlepsze i najtrafniejsze decyzje, które wpłyną pozytywnie na Twój biznes. Miej wgląd w status projektów, a także w ich rentowność i wykorzystywane dotychczas zasoby.
 • Popraw jakość swoich usług. Rozwijaj  swoje przedsiębiorstwo i szukaj rozwiązań dla wąskich gardeł, koryguj błędy, monitoruj i przyspieszaj realizację zleceń. 
 • Podnieś efektywność sprzedaży. Usprawniaj swoje działania zarówno w obszarze tworzenia wyceny, jak i poprzez sfinalizowanie transakcji.