MPS

Czym jest MPS? 

MPS – czyli główny harmonogram produkcji (ang. Master Production Schedule, MPS) – nazywany jest również operatywnym planem produkcji. Bazuje on na zebranych danych planistycznych, które mają za zadanie usprawnić całą produkcję oraz jej sterowanie w Twoim przedsiębiorstwie. Ten moduł zarządzania wchodzi w skład systemów ERP i docelowo odpowiada na np. pytania co uwzględniamy podczas tworzenia harmonogramu w fazie produkcji?

Główny Harmonogram Produkcji 

Główny Harmonogram Produkcji jest szczegółowym planem wytwarzania danego produktu, w określonych interwałach czasowych – tj. dniach, tygodniach lub miesiącach. Jego formuła najczęściej powstaje na podstawie prognoz (popytu na dany produkt lub całą grupę asortymentu). Przewidywania te prowadzi się jeszcze na początkowym etapie, a następnie poszerza się dokument o odnotowane zamówienia i nowe wnioski.

Zwykle zintegrowane planowanie produkcji przedstawiane jest w formie tabel, które podzielone są na okresy. Wiersze z kolei to wyroby gotowe, które następnie analizuje się pod kątem oczekiwanych wyników.

Harmonogramowanie produkcji – do czego służy?

Harmonogram Główny Produkcji, z wykorzystaniem systemów ERP, bazuje na automatyzacji. Powstaje on w oparciu o plany sprzedaży i zamówień, z jednoczesną możliwością nanoszenia ręcznych, samodzielnych korekt, które najczęściej wprowadza planista produkcji. Docelowo jest on wykorzystywany do dalszych  obliczeń i tworzenia planu optymalizacji. 

Zintegrowany model planowania produkcji dostarcza konkretnych informacji o rozpoczęciu i zakończeniu danej operacji produkcyjnej. Przedsiębiorstwo wiec może zarządzać zasobami, otrzymując przy tym pełną kontrolę na zleceniami. 

Harmonogramowanie produkcji służy do m.in.:

  • Alokacji zasobów maszyn i dostępnych urządzeń, 
  • Planowania zasobów ludzkich, 
  • Planowania procesów wewnątrz produkcji, 
  • Planowania niezbędnych zakupów w obrębie np. materiałów, 
  • Optymalizowania kosztów, 
  • Kontrolowania tego obszaru i eliminowania ewentualnych problemów i błędów.
system mps

Jak dobrze zaplanować produkcję?

Planowanie produkcji to proces złożony, wymagający stałej kontroli i nanoszenia poprawek. W tym też celu powstał MPS, który ma za zadanie usprawnić i ułatwić to zadanie. 

  1. Stwórz harmonogram i zastanów się jaki jest Twój cel. Pamiętaj, że produkcję należy rozplanować pod kątem konstrukcyjnym, technologicznym, organizacyjnym, rozruchu oraz eksploatacji.
  2. Wyposaż się w odpowiednie narzędzia – takie jak np. planowanie MPS,
  3. Monitoruj maszyny i osiągane wyniki. 
  4. Analizuj dane, wprowadzając udoskonalenia, szukaj błędów i wąskich gardeł. Pamiętaj – zebrane informacje bezpośrednio wpływają na poprawę efektywności produkcji i zwiększenie zdolności produkcyjnych.

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji o tej części usługi  – zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.