MRP

System MRP (ang. Material Requirements Planning) to skrót, oznaczający „zarządzanie zapasami w firmach produkcyjnych”. Jest to ogólny zbiór procesów, które umożliwiają planowanie działań w zakresie dostarczania materiałów – m.in. na podstawie danych, takich jak stan zamówień, plan produkcji oraz wszelkich, dodatkowych informacji o stanach magazynowych. Docelowo MRP wspomagane jest systemami informatycznymi, takimi jak system ERP.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Procesy te mają za zadanie wyznaczać zapotrzebowanie na zasoby – w tym na surowce, materiały i komponenty. Wszystko po to, aby sprostać zmieniającemu się popytowi na rynku, dobierając przy tym odpowiednią ilość materiałów i tworząc optymalny terminarz dostaw. 

Oczywistym celem zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zmniejszenie dotychczasowych nakładów finansowych. Ważne jest więc optymalizowanie kosztów oraz całego procesu produkcyjnego, tak, aby osiągać coraz efektywniejsze wyniki, z jednoczesnym kontrolowaniem budżetu. Do systemu więc wprowadza się informacje o planowanej produkcji i wielkości przyjętych zamówień. Na podstawie tych danych następuje produkcja poszczególnych elementów, uwzględniając przy tym m.in. czas dostawy.

MRP – czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego  – pobiera informację z trzech źródeł: harmonogramu produkcji, BOMu oraz stanów zapasowych. Docelowo planowanie może dotyczyć zarówno działań wprzód, jak i wstecz, a system przewiduje m.in. czas produkcji i czas dostawy.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego 

Tak tworzone zestawienie materiałów przyczynia się do m.in. optymalizacji kosztów i usprawniania wewnętrznych procesów, które obecnie wydają się być niewystarczające.

Cele MRP bazują więc na:

   • Redukcji zapasów, 
   • Określaniu czasu dostawy niezbędnych surowców,
   • Wyznaczaniu kosztów produkcji, 
   • Wykorzystywaniu infrastruktury w sposób możliwie jak najbardziej efektywny, 
   • Kontroli różnych etapów produkcji.
system MRP

Jak BOM materiałowy może usprawnić proces produkcji?

BOM materiałowy (ang. Bill of Materials) to złożony dokument, określający elementy niezbędne do wykonywania danego procesu produkcyjnego. Taki wykaz materiałów przydaje się do m.in. projektowania, produkcji, ale także do montażu wyrobów. Zatem, jak BOM materiałowy ułatwia planowanie produkcji? Przede wszystkim ułatwiając koordynację wszystkich elementów łańcucha dostaw. Docelowo, jego głównym zadaniem, jest synchronizować pracę procesu produkcyjnego z logistyką, zaspokajając potrzeby innych obszarów roboczych. W zestawieniu BOM produkcja znajdziesz więc m.in. nazwę gotowego produktu, spis komponentów (i ich strukturę) oraz określenie konkretnych operacji, które są niezbędne do wyrobienia danego produktu. 

 W przypadku pytań oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji o tej części usługi zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.