Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  wprowadziliśmy w naszym systemie ważne zmiany.

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych to proces, do którego należy dobrze się przygotować. Warto z odpowiednim wyprzedzeniem opracować harmonogram działań tak, aby dopełnić wszelkich nałożonych przez ustawodawcę obowiązków i nie przekroczyć określonych ustawą terminów. Warunkiem prawidłowego przygotowania procesu wdrożenia PPK jest przede wszystkim aktualizacja użytkowanego przez Państwa oprogramowania do najnowszych wersji.

W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 71 341 73 70.

Wprowadzone zmiany dotyczą eksportu informacji o składkach na PPK dla instytucji finansowych zgodnych ze standardem rekomendowanym przez grupę projektową PPK. W tej grupie projektowej są instytucje finansowe: Aegon PTE S.A., Aviva, Aviva Investors TFI, AXATFI, Esaliens TFI S.A., Nationale Nederlanden PTE, NN Investment Partners TFI S.A., Pekao TFI S.A, TFI Allianz Polska S.A., TUnŻ „WARTA” S.A.

Pragniemy podkreślić, że funkcjonalność obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dostępna w systemie od wersji 12.30.

Więcej informacji dotyczących PPK znajduje się na stronie Oficjalnego Portalu Informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Etapy Data, od której podmioty zatrudniające są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy
I etap 1 lipca 2019 r. – jeżeli podmiot zatrudniał co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2018 r.
II etap 1 stycznia 2020 r. – jeżeli podmiot zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2019 r.
III etap 1 lipca 2020 r. – jeżeli podmiot zatrudniał co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2019 r.
IV etap 1 stycznia 2021 r. – wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające, w tym jednostki należące do sektora finansów publicznych bez względu na stan zatrudnienia w tych jednostkach