Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT. Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT. Od 1 października przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:

 • nie będą składać odrębnie dublujących się informacji,
 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Czynni podatnicy VAT będą przekazywali do organów skarbowych informacje dwuczęściowe:

 1. Część deklaracyjną (informacje znajdujące się w obecnych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K);
 2. Część ewidencyjną (informacje znajdujące się w obecnym pliku JPK VAT).

Nowa struktura pliku JPK_VAT 2020 zawiera:

 • informację o zakupach i sprzedaży, która wynika z prowadzonej ewidencji VAT za wybrany okres,
 • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Ponadto nowy plik JPK_VAT, który zostanie wprowadzony od 1 października 2020 roku, zastąpi oraz połączy w jeden zbiorczy plik m.in.:

 • VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego,
 • plik JPK_VAT będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
 • VAT-7 lub VAT-7K,
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczenia:

 • miesięczne – JPK_V7M,
 • kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Miło nam poinformować, że firma Probit dostosowała swoje oprogramowanie do wymaganych zmian. Bezpośrednio z module Finanse i Księgowość macie Państwo możliwość przygotowania danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, podpisania pliku, wysłania oraz pobrania UPO.

W celu wprowadzenia wyżej opisanych zmian do systemu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.