System zarządzania projektami

Strona główna » System zarządzania projektami

System zarządzania projektami

Pod mianem „zarządzania projektami” mamy na myśli zbiór różnorodnych czynności, które wykonuje się w celu osiągania wyznaczonych celów – zarówno tych głównych, jak i pośrednich. Proces ten obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, realizowanie i kontrolowanie zadań, które mają przybliżyć nas do zamierzonego, biznesowego celu. 

Aby doskonale planować i organizować poszczególne kroki, niezbędne jest profesjonalne i złożone oprogramowanie do zarządzania projektami.

Efektywne zarządzanie projektami 

Efektywne zarządzanie projektami bazuje na dokładnym rozplanowaniu zadań, które mają doprowadzić do realizacji celu. Ważne jest zatem, aby stworzyć plan realizacji, aby zorganizować harmonogram z podziałem zadań dla każdego członka zespołu lub obszaru w firmie. Kluczowe jest także uwzględnienie ewentualnych błędów i przeszkód, które mogą opóźnić bądź utrudnić realizację zadań. 

Realizacja celów może zachodzić według różnorodnych metod i z wykorzystaniem różnorodnej wiedzy. Stosowanie ich i „trzymanie ręki na pulsie” nad wszystkimi, zaplanowanymi krokami i etapami powoduje, że Twoja firma może sięgać po więcej. System zarządzania projektami jest więc krokiem do budowania przewagi konkurencyjnej.

systemy zarządzania projektami

Jaki program do zarządzania projektami? 

Program do zarządzania projektami powinien być intuicyjny, łatwy do wdrożenia i na tyle elastyczny, aby dostosować się do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. 

Metodologia zarządzania projektem bazuje na oprogramowaniu, który powstał na podstawie zasad, wytycznych, kanałów komunikacji i innych narzędzi. Obecnie istnieje wiele metodologii, które pozwalają osiągać zamierzone, indywidualne cele. Wśród tych najpopularniejszych jest m.in.:

  • Agile – elastyczna metodologia koncentrująca się na spełnianiu zmieniających się wymagań. Kluczem jest więc stałe doskonalenie pracy i podzielenie projektu na drobne i stopniowo realizowane zadania.
  • Scum – metodologia wywodząca się z Agile, która podobnie jak ta powyższa ma ściśle określone, podobne cele. Różni ją jednak duży nacisk na pracę zespołową. 
  • Kanban – uwzględnia fakt ciągle zmieniającego się przepływu pracy, jednocześnie pamiętając o pojemności zespołu. Kładzie duży nacisk na przejrzystość procesów.

5 najlepszych programów do zarządzania projektami

Obecnie na rynku istnieją różnorodne programy do zarządzania projektami. Wśród tych najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych jest m.in. Asana, Trello, Jira, Bitrix24 i Taagly. Każdy z nich różni się budową i funkcjonalnościami, dlatego tak kluczowe jest dobranie narzędzia pod potrzeby i możliwości danego przedsiębiorstwa.

 

Więcej o zarządzaniu projektami IT dowiesz się od naszego zespołu. Zapraszamy do kontaktu!