Zarządzanie łańcuchem dostaw

Strona główna » Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management – SCM) polega – jak sama nazwa wskazuje – na zarządzaniu przepływami między obszarami w tymże obszarze. Docelowo narzędzie to ma umożliwiać projektowanie, planowanie, a także realizowanie i kontrolowanie łańcucha dostaw, ułatwiając przepływ nie tylko informacji, ale także produktów i usług. Cały proces zarządzania danymi i środkami finansowymi obowiązuje od chwili zakupu surowców, aż po dostawę produktu do docelowego miejsca.

Optymalizacja łańcucha dostaw 

Bardzo często łańcuch dostaw utożsamiany jest z logistyką. W rzeczywistości jednak logistyka jest jednym z elementów łańcucha. SCM jest więc szeroką grupą funkcjonalności, które wykorzystywać mogą wszystkie zaangażowane strony – tj. w tworzenie produkty, realizację zamówienia i śledzenie wszelkich informacji na jego temat. 

Operacje łańcucha dostaw obejmują docelowo: zamówienia, zarządzanie produktami, planowanie, logistykę oraz zarządzanie zamówieniami. 

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? 

Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy procesu produkcyjnego danego towaru lub usługi. Proces w tym kontekście dotyczy zarówno zakupu surowych komponentów, jak i dostarczenia ich do konsumenta. Docelowo więc firma tworzy sieć – lub inaczej łańcuch dostaw – za pomocą których sprawnie przenosi produkty od dostawców, do danych organizacji i odbiorców.

zarządzanie łańcuchem dostaw

Optymalizacja łańcucha dostaw to pięciu, kluczowych komponentów – tj.:

    • Planowania – głównie zasobów, które docelowo mają zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorcy,
    • Pozyskiwanie – czyli wybranie dostawców, do których dotrzeć ma produkt. Na tym etapie niezbędne jest wdrożenie monitorowania relacji, a także zarządzanie zapasami i autoryzowanie dostawców,
    • Produkcja – działania, które umożliwią badanie jakości, pakowanie, tworzenie harmonogramu,
    • Dostawa – a także logistyka, koordynacja zamówień, wystawianie faktur,
    • Zwroty – system umożliwiający sprawne przyjmowanie reklamacji i zwracanych produktów.

SCM – korzyści

SCM niesie za sobą szereg korzyści, z których korzystać może Twoja firma. Wśród nich jest m.in.:

    • Łatwe, globalne planowanie popytu na dany produkt lub usługę,
    • Weryfikacja i usprawnienie tzw. wąskich gardeł,
    • Możliwość zoptymalizowania źródeł dostaw, 
    • Sprawne i efektywne planowanie, 
    • Określenie zdolności produkcyjnych, 
    • Tworzenie harmonogramu dot. zaopatrzenia, produkcji i transportu,
    • Definiowanie ograniczeń. 

Wykorzystaj te możliwości zalety, wprowadzając narzędzie Supply Chain Management. Więcej informacji o możliwościach i funkcjonalności – zapraszamy do kontakt z naszym zespołem.