Kontakt

Dział ERP

Dyrektor Działu ERP

Paweł Gomułka

Email

p.gomulka@probiterp.pl

Telefony

Dyrektor Sprzedaży Oprogramowania ERP

Marcin Płonka

Email

m.plonka@probiterp.pl

Telefony

Centrala

PROBIT Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Telefony

Firma PROBIT Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000746180,

NIP 8992849977

REGON 381203185

kapitał zakładowy: 500 000 PLN

Oddziały

Poznań

Nieszawska 1, 61-021

Email: 

Sosnowiec

ul. Żytnia 13, 41-206

Email: 

Formularz kontaktowy