Niedawno Microsoft ogłosił nową aktualizację pod nazwą – Releae Wave 1 2021, obejmującą szereg nowych funkcjonalności w ramach produktów Microsoft Dynamics 365. Obejmują one również system ERP Business Central, a zostaną wydane między kwietniem a wrześniem 2021 roku. Poznaj aktualizacje Dynamics 365 Business Central.

Pierwsze aktualizacje Dynamics 365 Business Central w 2021 roku

Microsoft na bieżąco rozwija swoje produkty chmurowe, w tym oprogramowanie ERP Dynamics 365 Business Central, a także dba o ich systematyczne aktualizacje. Co miesiąc przeprowadzane są małe zmiany w formie update’ów, a dwa razy w roku klienci i partnerzy otrzymują informacje o dużych zmianach realizowanych w formie „fal”, które nazywane są „wave’ami”.

Wszystkie te zmiany wprowadzane są automatycznie, co oznacza, że klienci nie są nimi obciążeni i nie muszą się do nich przygotowywać.

Jakie zmiany pojawią się w systemie ERP – czyli aktualizacje Dynamics 365 Business Cental?

Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) to kompleksowe i wszechstronne rozwiązanie biznesowe zaprojektowane i zoptymalizowane z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsze usprawnienia i aktualizacje wydania 2021 Business Central opracowano, mając na celu podniesienia wydajności pracy nowych i obecnych klientów oraz przygotowanie ich do szybkiego rozpoczęcia pracy w środowisku produkcyjnym. Microsoft nieustannie pracuje nad rozszerzeniem oferty, podniesieniem efektywności i użyteczności oraz usprawnieniem funkcji drukowania. Wydajność pracy nie musi spadać, nawet kiedy użytkownik popełni błąd – może go szybko skorygować, na przykład poprzez poprawienie wymiarów dla zapisów księgi głównej (K/G).

  • Sprawna i bezproblemowa obsługa: Niezależnie od reprezentowanej branży, użytkownicy małych i średnich przedsiębiorstw wymagają niezawodnego poziomu usług oraz wydajnej platformy, na której mogą prowadzić skuteczne działania biznesowe.
  • Administracja: Najnowsze aktualizacje wydania Business Central dostarczają pakiet funkcji zaprojektowanych z myślą o optymalizacji zarządzania dzierżawcami przez partnerów oraz obsługi licencji i uprawnień przez administratorów.
  • Aplikacja: Microsoft nieustannie opracowuje funkcje wspierające obszary wymagające usprawnień takie jak bankowość, płatności oraz wiele innych.
  • Ulepszona współpraca z Microsoft 365: Najnowsze aktualizacje Business Central gwarantują podniesienie wydajności procesów biznesowych bazujących na współpracy użytkowników Microsoft Teams, a także zwiększenie poziomu integracji z programem Excel oraz dodatkami programu Microsoft Outlook.
  • Rozszerzenia dla krajów i regionów: Z najnowszymi aktualizacjami Business Central rozwiązanie staje się ogólnie dostępne w Indiach. Pracuje się także and udostępnieniem funkcjonalności dla Grecji, Rumunii i Turcji.
  • Rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem: Wraz z najnowszymi aktualizacjami wydania 2021 klienci mogą jeszcze szybciej i sprawniej rozpocząć pracę z rozwiązaniem.
  • Nowoczesne narzędzia programistyczne: Po całkowitym przejściu na Visual Studio Code Microsoft nadal inwestuje w obszary mające na celu zwiększenie wydajności pracy programistów.

 

Co nowego w rodzinie Dynamics 365?

Najnowsze aktualizacje Dynamics 365 planowane do wydania w 2021 roku obejmują setki innowacyjnych funkcji i możliwości w obrębie aplikacji Dynamics 365, w obszarach Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Customer Insights i Customer Voice, które pozwolą usprawnić działanie twojej organizacji.

Marketing

Narzędzie Dynamics 365 Marketing zapewni jeszcze wyższy poziom personalizacji oraz większą liczbę kanałów umożliwiających interakcję z klientem przy użyciu odpowiednich komunikatów i wbudowanych pulpitów nawigacyjnych. Rozwiązanie oferuje stały wgląd w kompleksowe i kluczowe dane, który pozwoli poprawiać wyniki finansowe oraz osiągać założone cele biznesowe.

Sales

Dynamics 365 Sales zapewnia usprawnienia dla handlowców w zakresie produktywności oraz ulepszony dostęp do kluczowych danych wspierający procesy decyzyjne. Warto skorzystać z nowych możliwości w zakresie automatyzacji i sekwencjonowania, narzędzi do analityki biznesowej oraz wielu innych ulepszonych funkcji do obsługi aplikacji mobilnej, które usprawnią codzienne działania sprzedawców niezależnie od miejsca, w którym aktualnie pracują.

Service

Dynamics 365 Customer Service umożliwi optymalizację pracy centrum kontaktu z klientem dzięki zastosowaniu inteligentnych narzędzi wspierających wielokanałową obsługę i komunikację z klientem.

Centrum kontaktowe świadczy kompleksowe i wszechstronne usługi wsparcia przy pomocy narzędzi wykorzystujących technologie głosowe oraz funkcje czatu, gwarantując użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Narzędzie Dynamics 365 Field Service obejmuje wszechstronne środowisko pracy, w którym użytkownicy mają możliwość samodzielnego planowania usług i wystawianie ocen technikom, gwarantując podniesienie poziomu satysfakcji klienta. Aktualizacja 1 wydania 2021 Business Central obejmuje także funkcje wspierające szybkie wdrożenie do pracy z nowym produktem, budowanie zaangażowania klienta oraz wydajniejsze i bardziej kompleksowe zarządzanie zasobami.

Finance and Operations

Dynamics 365 Finance umożliwia publiczny podgląd przepływów gotówkowych dzięki mechanizmom automatyzacji w oparciu o wyniki analiz predykcyjnych. Użytkownicy mają do dyspozycji narzędzia bazujące na technologii uczenia maszynowego, pozwalające określać przewidywane terminy płatności, prognozowane budżety oraz stan środków pieniężnych na podstawie rzeczywistych zobowiązań, należności oraz transakcji projektowych i przewidywanych wyników.

Narzędzie Dynamics 365 Supply Chain Management umożliwia realizację zaawansowanych scenariuszy magazynowych i logistycznych, zapewniając spójny i kompleksowy wgląd w dane dotyczące dostępności zapasów dzięki użyciu funkcjonalności dodatku Inventory Visibility.

Funkcjonalność Asset Management umożliwia klientom wystawianie rachunków za prace konserwacyjne. Co więcej, w module produkcyjnym wprowadzono możliwość realizacji krytycznych procesów przy użyciu jednostek skali dostępnych w chmurze.

Narzędzie Dynamics 365 Project Operations dostarcza zaawansowane i wydajne funkcje z zakresu prognozowania, użytkowania i fakturowania materiałów poza magazynowych w ramach projektów. Dodano także możliwość definiowania zobowiązań umownych takich jak metody rozliczania i zasady naliczania opłat z podziałem na zadania lub według harmonogramu prac. Klienci korzystający z Dynamics 365 Project Service Automation zyskają możliwość aktualizowania rozwiązania do wersji Project Operations.

Dynamics 365 Guides oferuje inteligentne przepływy pracy, które w zestawieniu z danymi pozyskiwanymi przy użyciu technologii HoloLens i sztucznej inteligencji pozwalają użytkownikom pracować szybciej i wydajniej, a także potwierdzać uzyskane wyniki jeszcze sprawniej. Nowe jednostki czasu określające termin zakończenia umożliwiają budowanie przepływów Power Automate dostosowanych do unikatowych potrzeb przedsiębiorstwa.

Human Resources

Dynamics 365 Human Resources wspiera stały rozwój funkcjonalności w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim za pośrednictwem integracyjnych interfejsów API oraz dzięki współpracy ze strategicznymi partnerami. Narzędzie umożliwia obsługę powiadomień o dodatkowych świadczeniach dla pracowników oraz generowanie zbiorczego zestawienia zapewniającego skonsolidowany wgląd w dane dotyczące świadczeń pracowniczych.

Commerce

Dynamics 365 Commerce wprowadza na rynek możliwość realizacji usług B2B i B2C w ramach jednego, spójnego zintegrowanego rozwiązania i oferuje ujednolicone funkcje zarządzania sprzedażą przy zastosowaniu wielu modeli biznesowych w różnych branżach i pionach.

Rozwiązanie umożliwia rozbudowę natywnych integracji z wyszukiwarką Bing for Commerce, a także usługami Customer Service i Power Virtual Agents zapewniając unifikację procesów na wszystkich etapach przed- i po-sprzedażowych.

Fraud Protection

Dynamics 365 Fraud Protection umożliwia dodanie odcisków palców do urządzenia mobilnego oraz bardziej precyzyjne określanie zasad dotyczących zarządzania oszustwami.

SMB

Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) oferuje pakiet nowoczesnych funkcji usprawniających zarządzanie dzierżawcami przez partnerów oraz licencjami i uprawnieniami przez administratorów.

Nowe udogodnienia pozwalają zwiększać stopień integracji z Microsoft Teams, dodawać rozszerzenia dla krajów i regionów, a także przeniesienia do Visual Studio Code w celu uzyskania dostępu do nowoczesnych narzędzi programistycznych, dodatkowo zwiększających wydajność pracy programistów.

Dynamics 365 Customer Insights

Narzędzie Audience Insights wspiera organizacje w ujednolicaniu i lepszym zrozumieniu danych o klientach, które wykorzystuje się w inteligentnych analizach i działaniach sprzedażowych. Narzędzie oferuje możliwości dostosowywania i rozszerzania widoku klienta, dodatkowe łączniki do pozyskiwania danych, ulepszone formanty działające w oparciu o sztuczną inteligencję oraz inne usprawnienia i funkcje wspierające pracowników działu marketingu, sprzedaży i serwisu w planowaniu i realizacji spersonalizowanych działań prowadzonych we wszystkich kanałach.

Zaawansowane możliwości Audience Insights pozwalają na przeprowadzanie indywidualnych I holistycznych analiz interaktywnych online, za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz w innych punktach kontaktu z klientem.

Customer Voice

Dynamics 365 Customer Voice rozszerza możliwości w zakresie zbierania informacji zwrotnych za pomocą wstępnie wypełnianych odpowiedzi, opcji przesyłania plików, pytań typu drill-down oraz niestandardowych nagłówków ankiet. Nowe usprawnienia pozwalają zwiększać wskaźniki odpowiedzi, wstrzymywać i wznawiać wypełnianie kwestionariusza na innym urządzeniu, generować przypomnienia o konieczności wypełniania lub zakończenia ankiety, a także ułatwiają zarządzanie dużymi liczbami ankiet. Dzięki funkcji wyzwalacza odpowiedzi dostępnej w usłudze Power Automate tworzenie dalszych działań w przepływie pracy jest jeszcze łatwiejsze niż wcześniej.

Industry accelerators

Narzędzie Industry accelerators obejmuje podstawowe komponenty dostępne w Microsoft Power Platform i Dynamics 365 umożliwiające dostawcom rozwiązań szybkie budowanie branżowych rozwiązań wertykalnych. Industry accelerators pozwalają na rozbudowę Common Data Model o nowe jednostki wspierające obsługę schematów danych dla koncepcji w ramach poszczególnych branż.