Na koniec czerwca nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu partnerów firmy IT.Integro. Głównym tematem spotkania był oczywiście KSeF czyli Krajowy System e-Faktur. Temat budzi wiele kontrowersji i chyba najważniejszą informacją jest taka, że data obligatoryjnego wejścia w życie systemu została przesunięta na rok 2024. Z większą ilością informacji dotyczącą systemu i jego integracji z systemem Microsoft Dynamics 365 Bussines Central wrócimy wkrótce.